top of page

Papa’i ve’a e papa’i puta, papa’i puta pehepehe e te mau pu’era’a puta ’a’ai no te mau tamari’i, ua riro o Ra’i Chaze ’ei ta’ata fa’ahiahia i roto i: Te papa’ira’a puta no Tahiti

Mahine e te mau tahutahu tiare

F1,900.00Prix